เลียงผา

เลียงผา

บทนำเกี่ยวกับเลียงผา

ในอ้อมกอดของป่าทึบ บนหน้าผาสูงชัน ธรรมชาติได้รังสรรค์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผู้สง่างาม นามว่า “เลียงผา” พวกเขาคือราชาผู้ครองอาณาเขตบนยอดเขา เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว ดุจสายลมพัดผ่าน ใบหน้าคมขำ ขนสีน้ำตาลเข้ม ปกคลุมร่างกาย พรางตัวกลมกลืนไปกับโขดหิน พาคุณดำดลึกสู่โลกของเลียงผา สัตว์มหัศจรรย์แห่งหน้าผา ผ่านบทความนี้

ราชินีแห่งหน้าผา: กำเนิด เลียงผา

เลียงผา(Serows) หรือบางคนเรียก เยียงผา โครำ เป็นสัตว์กีบคู่ สกุลหนึ่งในวงศ์ Bovidae วงศ์ย่อย Caprinae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแพะและแกะ พวกเขาอาศัยอยู่ในป่าเขาหินปูน ภูเขาสูงชัน พบได้ตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัย ไปจนถึงป่าดิบชื้นในเวียดนาม ลาว และไทย

รูปร่างสง่า: เอกลักษณ์โดดเด่นเลียงผา

เลียงผามีรูปร่างโดดเด่น เหมาะสมกับการเป็นราชาแห่งหน้าผา

 • ลำตัว: ยืนยาวประมาณ 1-1.5 เมตร ขาเรียวยาว แข็งแรง
 • ขน: สีน้ำตาลเข้ม ทึบ หนา ช่วยในการพรางตัว
 • ใบหน้า: คมชัด คล้ายแพะ มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขายาวประมาณ 4-8 นิ้ว ปลายเขางอโค้ง
 • หาง: สั้น ช่วยในการทรงตัว ขณะปีนป่ายหน้าผา

ชีวิตบนยอดเขา: พฤติกรรมเลียงผา

เลียงผาเป็นสัตว์ขี้ตกใจ ชอบอยู่อาศัยตามลำพัง ออกหากินในตอนเช้าและเย็น พวกเขาเป็นนักปีนเขาชั้นยอด เคลื่อนไหวบนหน้าผาชันได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วยกีบแยก ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้ดี อาหารหลักของเลียงผา คือ หญ้า ยอดไม้ ใบไม้ รากไม้ พวกเขายังกินแร่ธาตุจากโขดหิน เพื่อเสริมแคลเซียม

ใต้เงาหน้าผา: ภัยคุกคามเลียงผา

แม้จะเป็นราชาแห่งหน้าผา เลียงผาก็มีภัยคุกคาม

 • สัตว์ผู้ล่า: เสือ เสือดาว หมาใน เป็นศัตรูธรรมชาติของเลียงผา
 • การล่าสัตว์: การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย เป็นภัยคุกคามสำคัญ ทำให้ประชากรเลียงผาลดลง
 • การทำลายที่อยู่อาศัย: การตัดไม้ทำลายป่า การระเบิดหินปูน ลดพื้นที่อยู่อาศัยของเลียงผา

ปกป้องราชาแห่งหน้าผา: อนาคตเลียงผา

เลียงผาเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ ช่วยควบคุมประชากรพืช หากเลียงผาสูญพันธุ์ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมาก การอนุรักษ์เลียงผา ทำได้ผ่าน

 • การจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์: สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เลียงผา
 • การศึกษาพฤติกรรม: ศึกษาเพื่อวางแผนการอนุรักษ์ที่ดี
 • การรณรงค์ประชาสัมพันธ์: สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
 • การบังคับใช้กฎหมาย: ป้องกันการล่าสัตว์ผิดกฎหมาย

ร่วมมือกัน: อนาคตสดใสเลียงผา

เลียงผามิใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดา พวกเขาคือราชาแห่งหน้าผา ผู้พิทักษ์ระบบนิเวศ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ความงดงาม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://animalguru.info/