เม่น

เม่น
เม่น

เม่น เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก อยู่ในอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia)วงศ์ย่อย Erinaceinae มีลักษณะทั่วไป คือ มีขนสั้นปกคลุมทั่วลำตัว ขนบริเวณหลังมีหนามแหลมคมยาวประมาณ 1-2 นิ้ว หนามที่หลังสามารถหลุดออกได้เมื่อถูกรบกวน เพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวจากศัตรู เม่น มีความยาวลำตัวประมาณ 20-30 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 500-1,000 กรัม พบกระจายพันธุ์ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ในประเทศไทยพบเม่น 2 ชนิด คือ เม่นใหญ่แผงคอยาว (Hystrix brachyura) และเม่นแคระ (Atelerix albiventris)

เม่นเป็นสัตว์หากินกลางคืน กินอาหารจำพวกแมลง สัตว์เลื้อยคลาน ผลไม้ และพืช มักอาศัยอยู่ตามป่าทึบ โพรงไม้ หรือใต้ดิน เม่นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน เม่นมีอายุขัยประมาณ 5-7 ปี

ลักษณะเด่นของเม่น
1.มีขนสั้นปกคลุมทั่วลำตัว
2.ขนบริเวณหลังมีหนามแหลมคม
3.ความยาวลำตัวประมาณ 20-30 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 500-1,000 กรัม
4.พบกระจายพันธุ์ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก
5.กินอาหารจำพวกแมลง สัตว์เลื้อยคลาน ผลไม้ และพืช
6.มักอาศัยอยู่ตามป่าทึบ โพรงไม้ หรือใต้ดิน
7.เป็นสัตว์หากินกลางคืน
8.นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน

1.เม่นใหญ่แผงคอยาว (Hystrix brachyura)
2.เม่นแคระ (Atelerix albiventris)
3.เม่นใหญ่แผงคอยาว

เม่น