หมูป่า (Sus scrofa)

หมูป่า (Sus scrofa)
หมูป่า (Sus scrofa)
หมูป่า (Sus scrofa)
 • ความยาวลำตัวประมาณ 1.5-2 เมตร
 • น้ำหนักประมาณ 50-100 กิโลกรัม
 • ลำตัวมีขนหยาบสีดำ
 • ขนแผงคอยาว
 • ตัวผู้มีเขี้ยวใหญ่ยื่นยาวพ้นปาก
 • ตัวเมียมีเขี้ยวเล็กกว่า
 • เป็นสัตว์สังคม มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง
 • กินพืชและสัตว์เป็นอาหาร
 • ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมีย
 • มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ
 • เป็นสัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมประชากรของสัตว์ขนาดเล็กและพืชบางชนิด
 • เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของหลายประเทศ