สิงโต (Lion)

สิงโต (Lion)
  • ลำตัวยาว 1.7-2.5 เมตร
  • หางยาว 0.9-1.1 เมตร
  • น้ำหนัก 120-250 กิโลกรัม
  • ขนสีน้ำตาลเข้มหรือสีเหลืองทอง มีจุดสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มทั่วตัว
  • มีแผงคอขนาดใหญ่สีน้ำตาลเข้มหรือสีเหลืองทอง
  • มีฟันเขี้ยวที่แหลมคม