ยีราฟ (Giraffe) สัตว์รูปร่างแปลกที่น่าทึ่งในโลกสัตว์

ยีราฟ (Giraffe) สัตว์รูปร่างแปลกที่น่าทึ่งในโลกสัตว์
ยีราฟ (Giraffe) สัตว์รูปร่างแปลกที่น่าทึ่งในโลกสัตว์
ยีราฟ (Giraffe) สัตว์รูปร่างแปลกที่น่าทึ่งในโลกสัตว์
ยีราฟ (Giraffe) สัตว์รูปร่างแปลกที่น่าทึ่งในโลกสัตว์
  1. ยีราฟสามารถกินอะไรได้บ้าง?
    – ยีราฟเป็นสัตว์กินใบไม้ โดยโปรดเลือกกินใบไม้บนต้นไม้ที่สูงขึ้น เช่น ใบหญ้าและใบไม้ต้นไม้หลายชนิด
  2. ยีราฟมีศัตรูในธรรมชาติหรือไม่?
    – ศัตรูหลักของยีราฟคือสัตว์ล่าสัตว์รุนแรง เช่น สิงโต แต่มนุษย์ก็เป็นภัยต่อยีราฟเนื่องจากการล่าล้างและการสูญเสียที่อาศัยอยู่
  3. ยีราฟเป็นสัตว์ที่มีอนุรักษ์หรือไม่?
    – ใช่, ยีราฟเป็นสัตว์ที่มีการอนุรักษ์ เนื่องจากมีการลดลงของจำนวนยีราฟในธรรมชาติ มีความต้องการในการอนุรักษ์และป้องกันการล่วงละเมิดที่อาจกระทบต่อสถานะของสัตว์ชนิดนี้ในอนาคต