ตะพาบม่านลายอินเดีย

ตะพาบม่านลายอินเดีย

ลักษณะทั่วไปตะพาบม่านลายอินเดีย

ตะพาบม่านลายอินเดีย (อังกฤษ: Indian narrow-headed softshell turtle, Small-headed softshell turtle; ฮินดี: चित्रा इन्डिका; ชื่อวิทยาศาสตร์: Chitra indica) เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ในวงศ์ตะพาบ (Trionychidae)

ตะพาบม่านลายอินเดียมีรูปร่างโดยรวมคล้ายกับตะพาบม่านลายไทย ที่อยู่ในสกุลเดียวกัน ที่พบในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งเดิมเคยถูกจัดให้เป็นชนิดเดียวกัน จนกระทั่งใน ค.ศ. 1997 ได้มีการศึกษาทางพันธุกรรมพบว่า ตะพาบทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน จึงแยกกันเป็นสองชนิด

ตะพาบม่านลายอินเดียมีความยาวกระดองสูงสุด 1 เมตร น้ำหนักสูงสุด 120-200 กิโลกรัม มีกระดองสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเนื้อ มีลายสีน้ำตาลเข้มเป็นเส้นๆ พาดขวางตามความยาวของกระดอง หัวเล็ก ตาอยู่ใกล้ส่วนปลายสุดของหัว เท้าเป็นแผ่นผังผืด มีเล็บใหญ่แข็งแรง หางยาว ปลายหางมีติ่งแหลม

ถิ่นอาศัย ตะพาบม่านลายอินเดีย

ตะพาบม่านลายอินเดียกระจายพันธุ์ในแม่น้ำสายหลักหลายประเทศในเอเชียใต้ เช่น อินเดีย, ปากีสถาน, เนปาล อาทิ แม่น้ำคงคา, แม่น้ำสินธุ, แม่น้ำมหานที เป็นต้น มักอาศัยอยู่ในแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยว พื้นเป็นทรายหรือโคลน บางครั้งอาจพบในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น บึงหรือทะเลสาบ

พฤติกรรม

ตะพาบม่านลายอินเดียเป็นสัตว์กินเนื้อ กินปลา กบ เขียด กุ้ง หอย เป็นอาหาร ออกหากินในเวลากลางคืน มักซุ่มซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำหรือริมฝั่งแม่น้ำ รอเหยื่อว่ายน้ำผ่านมา เมื่อพบเหยื่อจะพุ่งตัวเข้าโจมตีอย่างรวดเร็ว

ตะพาบม่านลายอินเดียยังเป็นสัตว์ที่วางไข่ โดยตัวเมียจะวางไข่ครั้งละประมาณ 60-100 ฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 65 วัน

สถานะการอนุรักษ์

ตะพาบม่านลายอินเดียเป็นสัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย สถานภาพในธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกล่าเพื่อนำเนื้อและไข่ไปบริโภค รวมทั้งถูกจับเพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง

ภัยคุกคาม

ภัยคุกคามที่สำคัญต่อตะพาบม่านลายอินเดีย ได้แก่

  • การล่าเพื่อนำเนื้อและไข่ไปบริโภค
  • การจับเพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง
  • การทำลายแหล่งอาศัย

การอนุรักษ์

ปัจจุบัน ตะพาบม่านลายอินเดียได้รับการอนุรักษ์ในหลายประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน เนปาล มีการออกกฎหมายคุ้มครองห้ามล่าหรือจับตะพาบม่านลายอินเดีย รวมทั้งมีโครงการเพาะเลี้ยงตะพาบม่านลายอินเดียในสถานะเลี้ยง เพื่อทดแทนการล่าจากธรรมชาติ

บทสรุป

ตะพาบม่านลายอินเดียเป็นสัตว์ป่าสงวนที่สวยงามและหายาก มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ จำเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://animalguru.info/