งูเห่า (Cobra)

งูเห่า (Cobra)
 • หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีงูเห่าอาศัยอยู่
 • สวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าหนังหนาเมื่อเดินในบริเวณที่มีงูเห่า
 • ใช้ไม้หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการไล่งูเห่า
 • หากพบงูเห่า ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาจับ
 • ขนาด: งูเห่ามีความยาวตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป งูเห่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืองูเห่าทะเล (Laticauda colubrina) ซึ่งมีความยาวได้ถึง 5 เมตร
 • ลักษณะ: งูเห่ามีหัวเรียว ลำตัวมีปล้องๆ ตาโต ลำตัวมีสีดำ น้ำตาล เขียว หรือเหลือง อาจมีลายจุดหรือลายปล้องๆ อยู่ งูเห่าจะแผ่แม่เบี้ยเมื่อโกรธหรือตกใจ
 • พิษ: พิษของงูเห่ามีฤทธิ์ทำลายระบบประสาท ส่งผลให้เหยื่อเป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้ พิษของงูเห่าบางชนิดสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาที
 • การแพร่กระจาย: งูเห่าพบได้ทั่วโลก ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา ในประเทศไทยมีงูเห่าอยู่หลายชนิด เช่น งูเห่าไทย งูเห่าพังกา งูเห่าปล้อง งูเห่าเขียว งูเห่าตาดำ เป็นต้น
 • พฤติกรรม: งูเห่าเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน มักอาศัยอยู่ตามป่า สวน นาข้าว หรือในบริเวณที่มีแหล่งน้ำ อาหารของงูเห่าได้แก่ หนู กบ เขียด นก และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอื่นๆ
 • การผสมพันธุ์: งูเห่าจะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน งูเห่าจะวางไข่ครั้งละ 10-40 ฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 60-80 วัน
 • สถานภาพ: งูเห่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535