งูทะเล

งูทะเล

แหล่งที่มา : https://www.taludiving.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9/%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5.html