งูจงอาง (King Cobra) งูที่น่ากลัวที่สุดในป่า

งูจงอาง (King Cobra) งูที่น่ากลัวที่สุดในป่า
งูจงอาง (King Cobra) งูที่น่ากลัวที่สุดในป่า

FAQ

  1. งูจงอางมีสามารถกระทบทำลายระบบประสาทอย่างไร?
    สารพิษที่ออกจากงูจงอางส่วนใหญ่คือสารน้ำพริกไทย (Neurotoxin) ที่สามารถกระทบทำลายระบบประสาทของเหยื่อ ทำให้เกิดอาการไม่สามารถหายใจได้และอาจทำให้เสียชีวิตได้
  2. งูจงอางมีบทบาทในวัฒนธรรมเช่นใด?
    งูจงอางถูกสัญลักษณ์ในนามของพระมหางูเจ้าแห่งป่าใหญ่ และมักถูกปูที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะสัตว์นามคู่ในพระมหากษัตริย์