ควายป่า (Bubalus arnee)

ควายป่า (Bubalus arnee)
This image has an empty alt attribute; its file name is 34.jpg
ควายป่า (Bubalus arnee)

ต่อไปนี้เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับควายป่า

  • ควายป่ามีเขาทั้ง 2 เพศ เขามีขนาดใหญ่กว่าควายบ้านมาก วงเขากางออกกว้างโค้งไปทางด้านหลัง ด้านตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายเขาเรียวแหลม
  • ควายป่ามีนิสัยดุร้าย โดยเฉพาะตัวผู้และตัวเมียที่มีลูกอ่อน เมื่อพบศัตรูจะตีวงเข้าป้องกันลูกอ่อนเอาไว้
  • ควายป่ามีอายุยืนประมาณ 20-25 ปี
  • ในอดีต ควายป่าเคยพบได้ทั่วไปในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น
ควายป่า (Bubalus arnee)

ต่อไปนี้เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับควายป่า

  • ควายป่ามีเขาทั้ง 2 เพศ เขามีขนาดใหญ่กว่าควายบ้านมาก วงเขากางออกกว้างโค้งไปทางด้านหลัง ด้านตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายเขาเรียวแหลม
  • ควายป่ามีนิสัยดุร้าย โดยเฉพาะตัวผู้และตัวเมียที่มีลูกอ่อน เมื่อพบศัตรูจะตีวงเข้าป้องกันลูกอ่อนเอาไว้
  • ควายป่ามีอายุยืนประมาณ 20-25 ปี
  • ในอดีต ควายป่าเคยพบได้ทั่วไปในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น